بسته های سفارش حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال می شوند و به اداره پست تحویل داده می شوند.

اداره پست بین چهار تا شش روز کاری بسته ها را به شما می رسانند.

اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت یا دریافت محصول  انتخاب کنید ممکن است هزینه هایی بر آن افزوده شود.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه های پستی بر اساس تعرفه های اداره پست می باشد.

ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم زیرا هزینه های اضافی برای شما دارد.

اگر وزن سفارش شما بیش از ۲۰ کیلو گرم باشد با باربری ارسال خواهد شد و  تلفن و نشانی  محل تحویل برای شما ارسال خواهد شد.